Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Öğretim Programı, bilgi teknolojileri konusunda endüstrinin ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık (4 yarı yıl) uzaktan öğretime dayalı İnternet üzerinden eğitim veren bir yükseköğretim karma öğretim programıdır. (Karma Öğretim %30'u Örgün, %70'i ise Uzaktan Öğretim olarak yürütülen bir eğitim programıdır. ) Bu programla endüstrinin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım projelerinde çalışabilecek, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda başlıca, donanım, sistem ve bilgisayar ağları ve yazılım mühendisliği konularına önem verilmiştir. Bilgisayar programcılığı programından mezun olan kişiler, endüstrinin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri konusunda donanım ve yazılım geliştirecek özelliklerle donanmış olarak ülkemiz iş gücüne katkıda bulunacaklardır.

  • Sınavsız geçiş kapsamında meslek liselerinden mezun olan öğrenciler, bu program tercih edilebilir.
  • Sınavla gelen öğrenciler, YGS sınavından YGS-1 puan türünden beliritilen taban puanı almış olmalıdırlar. (2015 Ösys yerleştirme sonucunda en küçük YGS-1 puanı 250.00 ve OBP puanı 350 olarak belirlenmiştir)
  • Bu programa yerleşen öğrenciler, meslek derslerinin %30'u (Yaklaşık 1 hafta) kadar bir sürede okulumuzda yüz yüze eğitim almaları zorunludur. (Karma Öğretim)
  • Ara sınavlar, İnternet üzerinden yapılmaktadır. Ara sınav notunun, ortalamaya etkisi %20 oranındadır.
  • Final sınavları, okulumuzda gözetimli olarak yapılmaktadır. Ortalamaya etkisi %80 oranındadır.

İlk yılda öğrenciler, donanım, algoritma ve teorik konularda dersler, daha sonra görsel programlama, internet programlama gibi dersler alarak sistem ve bilgisayar ağları konularında gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaklardır. Ayrıca, endüstriyel süreçler konusunda kalite kontrol ve işletme yönetimi dersleri de alarak bilgi sahibi de olacaklardır. Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

  • Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
  • Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları

gibi yararlı ve yol gösterici bilgiler sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar(ders, kredi sayısı, staj, vb)

Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama MYO Programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta toplam 120 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ders yer alacaktır. Bunlara ek olarak, lisans programının 1. veya 2. yılında meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Dikey geçiş sınavı ile  (DGS) programdan mezun olanların devam edebilecekleri lisans programları

Bölüm Adı
Bilgisayar ProgramcılığıBilgi Teknolojileri
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
Enformasyon Teknolojileri
Fizik
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Öğretmenliği
Matematik-Bilgisayar
Meteoroloji Mühendisliği
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
Uzay Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği

Öğretim Elemanları

  • Prof. Dr. Soner ÇELİKKOL
  • Öğr. Gör. Mustafa OF
  • Öğr. Gör. Burak ÇAKIR

 

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Veritabanında böyle bir sayfa bulunmamaktadır
Veritabanında böyle bir sayfa bulunmamaktadır